Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Huiskula Oy
Yhteystiedot
Huiskula Oy, Huiskulantie 52, 20380 Turku
puh. (02) 20 790 7000
www.huiskula.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Eppu Rantanen
Huiskula Oy, 20380 Turku
Puh. 040 750 0944
Email: eppu.rantanen[a]huiskula.fi

3. Rekisterin nimi
Kukkien ystävä rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietoja seuraavasti:
• henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti
• rekisterinpitäjän tuotteiden markkinointi
• kilpailuihin osallistuneiden ja voittajien yhteydenotot
• rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen sekä siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.
Sivuston tekninen hallinnointi on ulkoistettu alihankkijalle, joka suorittaa teknisen ylläpidon. Alihankkijamme on vaitiolovelvollinen henkilötietojen osalta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet*
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus) Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Huiskula Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.
Tiedot sijaitsevat alihankkijamme suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.
Asiakkaat voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa hänestä on henkilörekisteriin talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Huiskula Oy:lle. Pyydämme ystävällisesti kertomaan kaikissa viesteissä yhteystiedot sekä verkkosivustomme nimen.

Hae sivustolta