Företagspresentation

Huiskula Oy är grosshandlare, producent och importör i blomsterbranschen.

Huiskula säljer även plantor till professionella blomsterodlare. Vårt huvudkontor och vår produktionsanläggning Huiskulan Puutarha Oy ligger i Åbo. Vi har dessutom partihallar på åtta andra orter runt om i Finland.

Huiskula grundades 1934 och är fortfarande ett familjeföretag.

Vision och värderingar

Grundläggande riktlinjer för vår verksamhet är att vi är kundorienterade och tillgodoser kundernas behov. Vi tillämpar principerna för god kundservice även inom företaget – det ökar personalens trivsel.

Vi uppskattar arbete och företagaranda. Våra arbetsmetoder uppmuntrar till ansvarsfullt och självdrivande arbete för våra kunders bästa.

Lönsamhet och soliditet säkrar att vi kontinuerligt kan utveckla vår verksamhet och våra produkter för konsumenternas och våra kunders bästa.

Huiskula är ett ansvarsfullt företag.
Vi vill bära vårt samhälls- och miljöansvar överallt inom vår verksamhet.

Kontakt information

Huiskulan Puutarha Oy

Dotterbolag och produktion

Huiskulantie 52, 20380 Åbo

tfn +358 20 790 7000

FO-nummer 0140880-9

Huiskula i siffror

1934
Grundad
150
Antalet anställda
34
Omsättning ca
8
Egen produktion ca
5
Växthusareal